Regisseurspagina

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een regisseurspagina is een pagina gewijd aan een specifieke regisseur. Deze pagina's worden automatisch aangemaakt per regisseur zoals ingevuld op een filmpagina. Hoewel regisseurspagina's in deze ruime zin van het woord al sinds het begin van MovieMeter bestaan, is hier sinds 18 maart 2006 een echte functionaliteit van gemaakt, in grote lijnen analoog opgebouwd aan filmpagina's.

Het eerste tabblad, 'Filmografie', bevat informatie over de regisseur: geboorte- en sterfdata, een kleine foto, en het gemiddelde en de standaarddeviatie van alle stemmen op de regisseur. Daaronder bevindt zich dan de eigenlijk filmografie: een chronologisch overzicht van de films van de regisseur (voorzover deze op MovieMeter staan), met de stemaantallen en gemiddelden per film. Het tweede tabblad vervolgens dient voor discussie over de regisseur en zijn films. De laatste drie tabbladen, 'nieuw bericht', 'zoek bericht' en 'corrigeren' werken net zoals bij filmpagina's en spreken voor zich.

Corrigeren van regisseursinformatie

Bij het corrigeren (of invoeren) van regisseursinformatie moet wel op een aantal zaken gelet worden. De foto moet een plaatje van 200 pixels breed zijn (en tussen de 150 en 330 pixels hoog) waarop het gezicht van de regisseur goed te zien is (dus niet verscholen achter een camera). Bij wat oudere regisseurs heeft een foto uit de 'hoogtijdagen' de voorkeur boven een recente foto.

Neem de geboortedatum en -plaats over van IMDb of Wikipedia (waarbij de laatste vaak betrouwbaarder is). Data kun je invoeren als DD-MM-JJJJ, dus bijvoorbeeld 23-03-1910. Als alleen het jaar bekend is en niet de dag en de maand, voer je daarvoor nullen in, dus bijvoorbeeld 00-00-1910.

Plaatsnamen dienen te worden ingevoerd in de in Nederland of Vlaanderen gangbare spelling. Dus bijvoorbeeld:

Berlijn (Duitsland) [niet: Berlin]
Florence (Italië) [niet: Firenze]

Neem bij twijfel de spelling die de Nederlandse Wikipedia als primair aanhoudt. Houd echter wel de plaatsnaam aan zoals van toepassing ten tijde van de geboorte- of sterfdatum, en niet de huidige naam. Dit geldt uiteraard ook voor landen. Dus bijvoorbeeld:

7 september 1909, Constantinopel (Ottomaanse Rijk) [niet: Istanbul (Turkije)]
10 juni 1982, München (West-Duitsland) [niet: Duitsland]

Ten slotte moet nog opgemerkt worden dat in het plaatsnaamveld alleen de plaatsnaam zelf ingevuld moet worden (het land moet uit het dropdown-menu gekozen worden), en niet de wijk of de staat/provincie. Dus bijvoorbeeld:

Amsterdam (Nederland) [niet: Amsterdam, Noord-Holland]
New York (Verenigde Saten) [niet: The Bronx of Brooklyn]

Zoek zonodig geografische namen na op Wikipedia als je twijfelt of iets nu een stad of een streek is. Voer alleen geboorte-informatie toe als je ook een foto toevoegt, en omgekeerd alleen een foto als je ook geboorte-informatie hebt. Dit in verband met het behoud van de lay-out.

De corrigeerfunctie biedt ook de mogelijkheid de naam van de regisseur te wijzigen. Dit heeft tot gevolg dat bij alle films met deze regisseur de naam mee zal veranderen. Als je daarentegen op een specifieke filmpagina de regisseursinformatie wijzigt, zal deze film ontkoppeld worden van de rest van de filmografie, en zal voor de gewijzigde regisseursnaam een nieuwe regisseurspagina aangemaakt worden.