Regisseur

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De regisseur van een film is gedefinieerd als de persoon die op de credits van die film als zodanig wordt aangeduid. Bij het toevoegen is dit in principe van IMDb over te nemen. Als een regisseur bij verschillende films onder verschillende namen werkt (zoals bijvoorbeeld Jesus Franco), toch de naam aanhouden die IMDb als primair gekozen heeft (met andere woorden, tags als "(as Jess Frank)" negeren), opdat op MovieMeter alle films van dezelfde regisseur bij elkaar staan op dezelfde regisseurspagina. In het verlengde hiervan moet bij regisseurs met een naam die in een ander alfabet geschreven wordt dan in het Latijnse de getranslitereerde spelling van IMDb aangehouden worden.

Als op IMDb een regisseur als 'uncredited' staat aangeduid, impliceert dat dat deze persoon niet op de credits wordt genoemd als regisseur en dus volgens bovengenoemde definitie niet op MovieMeter vermeld mag worden (doorgaans gaat het dan ook maar om een erg klein aandeel). De enige uitzondering hierop zijn de Dogme-films, die volgens de regels van het Dogme-manifest geen regisseurscredit mogen voeren. Op dermate veel andere manieren wordt echter toch duidelijk gemaakt wie de regisseur is, dat deze naam toch gebruikt kan worden (en anders zou de film geen regisseur hebben).

Als er meerdere regisseurs zijn met dezelfde naam, maakt MovieMeter hier onderscheid tussen middels Romeinse cijfers tussen haakjes. Deze kunnen via een dropdown-menu achter het invulveld voor de regisseursnaam aan de naam toegevoegd worden. Ken het laagste Romeinse cijfer toe aan de bekendste regisseur, daarna oplopend naar afnemende bekendheid (bijvoorbeeld: de regisseur van Soldaat van Oranje is Paul Verhoeven (I); zijn Duitse naamgenoot die onder andere Der Jugendrichter maakte wordt Paul Verhoeven (II)).