Quiz op de chat

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Quiz op de chat is een terugkerend evenement op het MovieMeter-chatkanaal, waarbij een quizmaster een serie filmgerelateerde vragen stelt, waarop deelnemers zo snel mogelijk het juiste antwoord proberen te geven. In principe krijgt de deelnemer die als eerste het juiste antwoord geeft een punt, en wint de deelnemer die na afloop van de quiz de meeste punten heeft verzameld. Overige regels (en eventuele afwijkingen hierop) worden ter plekke door de quizmaster meegedeeld.

De oorspronkelijke quizzen

De allereerste quiz werd op een zondagavond georganiseerd door sydney, waarbij deelnemers bij een serie van 50 taglines de juiste films moesten noemen. Door het hoge improvisatie-gehalte (Sydney moest steeds tussen de vragen door snel de volgende tagline zoeken) verliep de quiz redelijk chaotisch en duurde relatief lang, maar het werd door alle deelnemers als een erg leuke ervaring beschouwd. Queto Yurlunyur, die de quiz won, organiseerde de avond erna een quiz, ook bestaande uit 50 taglines (waarbij na elk blok van 10 een pauze in werd gevoegd om nieuwe taglines te zoeken). Dit startte een traditie waarbij de winnaar van een quiz steeds de quizmaster werd van de volgende quiz. Al vrij snel werden ook andere typen vragen gebruikt, zoals het herkennen van filmcitaten, het noemen van regisseurs van films, en vragen over acteurs. Deze quizzen bestonden steeds uit 50 vragen (na de aanvankelijke quizzen steeds van te voren voorbereid) en begonnen op zondagavond om 20:30 uur.

Na verloop van tijd nam het animo voor de quiz op de chat echter af. Deels doordat sommige winnaars weinig haast maakten met het voorbereiden van nieuwe quizzen, en deels doordat degenen die nog wel veel quizzen wilden maken op een gegeven moment zoveel vragen hadden gemaakt dat de originaliteit steeds verder afnam, kwamen er steeds langere tussenpozen tussen de quizzen. Deze beweging zet zich in feite nog steeds door, en oorspronkelijke (handmatige) quizzen worden meer en meer een zeldzaamheid.

De botquizzen

In juni 2004 beleefde de quiz een opleving toen de QuizBot werd geïntroduceerd door FisherKing en Dustyfan. Dit scriptje stelde vragen vanuit een eigen database, waardoor opeens weer een behoorlijk aanbod aan vragen beschikbaar was. Deze botquizzen werden aanvankelijk op zondagavonden gehouden naar de traditie van de handmatige quizzen, maar al snel werd de bot ook op andere tijdstippen populair, zodra er maar mensen waren die zin hadden om te quizzen.

Dit had natuurlijk tot logische gevolg dat ook de vragen uit de behoorlijke database van de QuizBot binnen een aantal weken wel grotendeels bekend waren, en dat zeker door de galgje-achtige hints vrij veel vaste quizzers de vragen konden beantwoorden eenvoudigweg door ze eerder gezien te hebben. Een oproep aan iedereen om vragen in te gaan sturen gaf aanvankelijk nog wel een impuls, maar leidde ook tot reeksen vragen die als flauw of ondoenlijk ervaren werden, en dus des te meer alleen maar geraden werden door de vaste quizzers die na verloop van tijd ook deze vragen allemaal wel gezien hadden.

Dit leidde tot een verdere afname van populariteit, waarmee ook de aanvoer van nieuwe vragen verder stagneerde. De botquiz wordt nog steeds elke zondagavond om 21:00 uur gehouden, maar de meeste deelnemers zijn het erover eens dat deze quizzen bij lange na niet zo leuk zijn als de oorspronkelijke quizzen waren. Verdedigers van de botquiz wijzen er echter op dat niet de onvolkomenheden van de QuizBot het probleem zijn, maar het gebrek aan nieuwe handmatige quizzen. De botquiz is binnen die problematiek in hun ogen beter dan niets.

De jongste poging om de quiz op de chat een nieuwe impuls te geven is de QuizLight: een aparte versie van de quiz met een kleinere database aan eenvoudigere vragen. Het bijzondere aan deze variant is dat ervaren deelnemers van de normale quiz (hierdoor ook wel QuizHard genoemd) niet mee mogen doen, waardoor niet alle vragen weggekaapt worden door snelle typers die de vragen allemaal al eens eerder gezien hebben. De QuizLight draait elke zondagavond om 20:00 uur.