Overleg MovieMeterWiki:Project Categorisatie

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het plan

Ik ben zelf weer eens na gaan denken over de categorisatie. Daartoe ben ik ook eens gaan tekenen op een kladje. (los van de artikelen die bestaan of mogelijk nog geschreven zouden moeten worden) Hierbij was de gedachtegang als volgt:

Hetgeen alle atikelen op de wiki verbindt is MovieMeter. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Daarbij kwam ik op vier groepen factoren die MovieMeter mogelijk maken. Zonder al te veel uitleg (mijn accu is zo goed als leeg) kwam ik dus hier op uit:

naamloos5xy.gif

Eigenlijk hetzelfde idee als Queto. --Yekezzez 8 nov 2005 22:32 (CET)

Functies -> De werkende delen van de site

Achtergrond -> Beschrijving

Begrippen -> Termen verklaring

Beleid -> De dagelijkse gang van zaken

--Yekezzez 9 nov 2005 00:00 (CET)

Dustyfans vernieuwde opzet

(ik begin hier maar even een nieuw hoofdje over om deze pagina een beetje ovezichtelijk te houden) Je tabel ziet er goed uit Dustyfan. Het onderscheid tussen artikelen en categorieen is nu goed en duidelijk te zien, zodat we allemaal weten waar we het over hebben; technisch lijkt je plan mij uitvoerbaar. Dat brengt ons er dus toe om jouw opzet maar eens te gaan vergelijken met mijn opzet, en dan valt vooral op dat we al vrij veel overeenkomsten hebben. Over welke artikelen er bij elkaar horen is duidelelijk al enige overenstemming (ook vergeleken met Yekezzez' opzet overigens); het belangrijkste punt waarop we uiteengaan is het aantal en de benaming van de hoofdcategorieen.

Daarbij valt het mij op, dat ik een aantal artikelen op de huidige MMW in jouw indeling niet terugzie, o.a.

Is het de bedoeling dat deze artikelen in geen enkele categorie komen (in principe mogelijk, maar lijkt me niet handig), of moet dat nog ergens ingepast worden? Als ik je indeling zo doorkijk, maakt dat best een logische indruk op mij, maar de meeste van bovengenoemde artikelen zou ik niet goed weten waar die in zouden moeten passen. Als je daar nog extra categorieen voor aan gaat maken, wordt de indeling direct alweer een slag complexer (mijn opzet omvat wel alle artikelen; die van Yekezzez ook volgens mij).

Maar als ik dat even vergeet, en alleen kijk naar de artikelen en de categorieen in je opzet, dan is het grootste probleem dat ik ermee heb de overlap tussen categorie:Gebruikers enerzijds en categorie:Forum en categorie:Films anderzijds. Zoals ik het zie - en dat hoeft natuurlijk niet gelijk te zijn aan hoe jij het ziet - staat een artikel als bericht precies tussen gebruiker en forum/film anderzijds. Om mijzelf te verduidelijken heb ik enkele diagrammetjes in elkaar geknutseld om mijn denkwijze grafisch weer te geven. Grafisch zien ze er niet uit (heb ik ook niet echt veel moeite voor gedaan), maar ik hoop dat mijn bedoeling in ieder geval begrijpt:

afb19tm.jpg

Bericht staat dus precies tussen de gebruiker en de filmpagina / het forum in. Het hoort dus niet meer of minder bij categorie:Gebruiker dan bij categorie:Films of categorie:Forum, maar in jouw indeling staat het artikel bericht alleen onder categorie:Forum (en in de bijna lege categorie:Berichten, die dan weer naast Gebruikers, Forum en Films staat). Ik vind dat persoonlijk niet zo logisch.

Dit is echter niet kenmerkend voor bericht; het speelt bij veel meer artikelen. Ook onder andere Mijn Films, toevoegen en persoonlijke top-10 staan in mijn ogen precies tussen de gebruiker en de films in:

afb22km.jpg

Net als bij bericht zouden deze artikelen in mijn ogen dus net zo goed in categorie:Gebruiker vallen als in categorie:Films, terwijl in jouw opzet top-10 en Mijn Films onder Gebruiker staan, en toevoegen onder Films (zie toevoegen als artikel niet staan eigenlijk, maar aangezien je een categorie:Toevoegen onder Films schaart, neem ik aan het artikel toevoegen in dezelfde groep hoort).

Daarnaast zijn er echter nog een aantal dingen op de site die gebruikers kunnen doen die geen betrekking hebben op films of op het forum, o.a. chat en privébericht:

afb30gx.jpg

Gebruik maken van de chat of het sturen van privéberichten zijn dus nog twee dingen die een gebruiker kan doen, naast stemmen, berichten plaaten etc. Jij plaatst privébericht onder categorie:Gebruiker, maar maakt voor chat een volledig eigen categorie aan (al vind ik dat ergens wel weer consequent met het feit dat je ook voor forum en films aparte categorien hebt).

Samenvattend denk ik dus dat je verschillende categorieen een grote onderlinge overlap hebben (en één artikel dus gemakkelijk in twee of zelfs drie categorieen past), terwijl je vervolgens probeert om het aantal categorieen per artikel probeert te beperken, bij voorkeur tot één. Ik vind dat niet zo'n gelukkige combinatie; ik heb het idee dat het de overzichtelijkheid niet ten goede komt. Mogelijke oplossingen zijn dus:

 • alle artikelen in meerdere categorieen plaatsen
 • je hoofdcategorien anders definieren, zodat er zo min mogelijk overlap is (overlap helemaal uitsluiten kun je nooit).

- Queto Yurlunyur 8 nov 2005 19:41 (CET)

Het alternatief

Het spreekt voor zich dat ik dit niet als kritiek op jouw opzet aan zou voeren, als ik niet van mening was geweest dat deze kritiek niet op mijn opzet van toepassing was geweest. Laat ik even voortborduren op dezelfde knullige tekeningetjes en aangeven hoe een en ander zich tot mijn opzet verhoudt. De basisgedacht achter mijn opzet, is dat je de termen in het diagram niet opdeelt in gebruiker, films en forum, maar 'horizontaal' leest en al de categorie:Functionaliteiten gebruikt om alle mogelijkheden van de gebruiker te omvatten.

afb47lu.jpg

Immers, stemmen, berichten plaatsen, chatten, een top-10 invoeren, een Mijn Films-lijst aanleggen, een film toevoegen: het zijn allemaal dingen die de gebruiker kan doen op de sitel; functionaliteiten die de site aan de gebruiker aanbiedt.

Eventueel kunnen binnen deze categorie wel weer subcategorien worden aangemaakt om de functionaliteiten te onderscheiden naar type (films, forum en chat is dan een logisch onderscheid). Voorlopig is het aantal artikelen in deze categorie echter nog dermate klein dat dit maar heel beperkt nodig is (of misschien wel helemaal niet).

Ik kan het diagram over de werking van de site nog verder aanvullen door ook de crew toe te voegen:

afb51rr.jpg

Crewleden houden toezicht op het gebruik van de functionaliteiten, met name bericht, chat en toevoegen (dit afhankelijk van het type crewlid). Dit doen zij aan de hand van regels. In feite heeft crew een wisselwerking met regels, omdat enerzijds de crew de regels opstelt, en anderzijds de crew ervoor zorgdragen dat de regels uitgevoerd worden. Vandaar dat ik dat in mijn opzet samen had genomen tot één enkele categorie:Crew en regelgeving, die dan alle artikelen bevat over de crew, over de regels en over de manier waarop de crew de regels uitvoert.

Het grote nadeel van deze indeling, is dat je een aantal losse begrippen overhoudt die links en rechts buiten het diagram vallen, zoals gebruiker en filmpagina. Dit zijn geen functionaliteiten, want een gebruiker is niet iets wat je kan doen op de site (maar inloggen is wel een functionaliteit), en een filmpagina is ook niet iets wat je kan doen op een site (maar berichten plaatsen is dat wel). Dit soort artikelen heb ik dan maar verzameld en in een derde hoofdcategorie Begrip geplaatst, maar echt geweldig vind ik dat niet.

Voetnoot: eigenlijk is dit onderscheid ook nog niet zo eenvoudig. Eigenlijk is een bericht ook niet iets wat je kan doen op de site, maar berichten plaatsen wel. Alle artikelen zouden dan werkwoorden moeten worden zoals stemmen en toevoegen, maar echt mooi/handig is dat niet. Als je de definitie omdraait en het houdt op een optie die de site biedt, is bericht wel een functionaliteit, net als stemtabel en toplijsten. Maar waarom is forum dan wel een functionaliteit en filmpagina niet? Ik sta hier nu bij het schrijven van deze uitleg pas bij stil, en heb eerlijkgezegd nog geen antwoord hierop.

Het onderscheid tussen Functionaliteiten en Crew en regelgeving is gelukkig wel vrij eenvoudig te maken, al zijn er altijd wel artikelen die in allebei vallen: in dit geval toevoegen, dat zowel iets vertelt over de mogelijkheid voor gebruikers (dus de functionaliteit) om films toe te voegen, als over de regels voor het toevoegen. Een artikel als plotomschrijving daarentegen vertelt alleen iets over de regels, en helemaal niets over de functionaliteit. Dit artikel - en eigenlijk alle artikelen in de categorie:toevoegen - hoeft dus uitsluitend onder categorie:Crew en regelgeving te staan.

Dus in feite bevat in mijn indeling

(en categorie:Achtergrond alle artikelen over dingen die alleen maar dan leuk zijn om te weten in plaats van nuttig)

Dus staat in deze indeling "alles door elkaar"? Nee, het staat hooguit op een andere manier bij elkaar (horizontale groepen in de diagrammen) dan jij de artikelen bij elkaar zou zetten (vertikale groepen in de diagrammen). Ik hoop dat met deze weer veel te lange tekst in ieder geval de voor- en nadelen van beide methoden duidelijk heb gemaakt. - Queto Yurlunyur 8 nov 2005 19:41 (CET)


 • 'Filmpagina' heb ik anders benoemd, namelijk 'info', zoals het ook op de site genoemd wordt. Maar wellicht komt het de duidelijkheid ten goede om er 'filminfo' of filmpagina' van te maken. In alle benamingen heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk de benamingen van de site te handhaven.
* Yekezzez en andere niet-crewleden staat bij blokje 2 onder de categorie gebruikers (kolom 4).
* Knock-out en andere forum-topics was ik inderdaad vergeten in te vullen (het late uur en het gevecht met de tabel speelden mij parten), maar kan in kolom 5, Categorie:Forum.
* Top 250 e.d, zelfde verhaal, kan in de categorie:Films.
* Pindakaas, idem, kan in categorie:Forum
Uiteraard is er overlap tussen de verschillende catergoriën en vallen artikelen evenveel in de ene als in de andere categorie. Bij mijn eerste opzet heb ik bewust eerst alle artikelen 1 plek gegeven (m.u.v. gedragsregels, dat er al wel 2x in staat) om zeker te zijn dat ik alles had opgenomen, waar dus zoals je al opmerkte, het een en ander aan ontbrak. Nu, met jouw aanvullingen, ga ik kijken welke artikelen ook nog in een andere categorie passen. Bovendien vind ik de categorie:Berichten (kolom 3) bij nader inzien inderdaad overbodig en ga ik die verwijderen. Ik wil in ieder geval niet meer dan 2 categorien per artikel, althans zo min mogelijk. Ook was ik zeker niet van plan om meerdere categoriën aan te maken dan er nu staan, eerder minder dus :)
Ik ga er nog even aan knoeien (ben wat grieperig, dus duurt even) Dustyfan 9 nov 2005 20:33 (CET)

Dustyfans idee

Dustyfan, kun je in jouw opzet aangeven wat de categorieen zijn en wat de artikelen zijn? Volgens mij haal je de twee nog steeds door elkaar. Als ik bijvoorbeeld jouw indeling over films lees, bedoel je dan dat er naast een artikel meld misbruik een categorie:Meld misbruik moet komen, met precies twee artikelen? M.a.w.


categorie:Films categorie:Meld misbruik
categorie:Bioscoop
categorie:Toevoegen categorie:Poster


Is dit wat je bedoelt? Of moeten de artikelen met dezelfde naam als de categorieen tegelijkertijd ook in die categorieen staan? Ik weet dat het een rotklus is om die tabellen te maken en goed te krijgen (ik doe het dan hier ook alleen even voor Films), maar het maakt het wel wat inzichtelijker. Bij een platte opsomming krijg je toch heel snel de neiging om artikelen subcategorien van andere artikelen te willen maken (alsof je een inhoudsopgave maakt), terwijl dat helemaal niet kan.


Wat betreft de kritiek dat bij mijn indeling "alles door elkaar" zou staan: ik probeerde een indeling te maken op grond van het type informatie (informatie voor newbies, definities, 'leuke weetjes' etc.) en niet zozeer naar het eigenlijke onderwerp. Jouw indeling gaat meer uit van het onderwerp zelf, waardoor elk artikel ook maar een keer voorkomt in je lijst. Een artikel gaat immers of hierover, of daarover, en zo deel je alles nauwkeurig op.

Dat is leuk voor een inhoudsopgave (dit idee wordt nog eens onbedoeld versterkt doordat je de artikelen genummerd hebt). Als je een boek over MM zou willen schrijven, zou ik het zelfs een prima indeling vinden. Maar een wiki is geen boek, en dat zie je - volgens mij - over het hoofd. Er zijn een aantal fundamentele verschillen.

 1. Een boek heeft een volgorde; het kan van voren naar achter gelezen kunnen worden. Als je een hoofdstuk bekijkt, zie je direct dat daar ook een vorig hoofdstuk boven staat, en een volgend hoofdstuk onder. Als je meer wilt weten over iets, lees je rustig door naar het volgende hoofdstuk. In een wiki staan echter alle artikelen los van elkaar; ze hebben geen context. Wil je aan het eind van een artikel meer weten, dan volg je de 'Zie ook'-links die onder elk bijna elk artikel staan (zouden moeten staan iig); of die artikelen in je indeling volgen op het gelezen artikel, of heel ergens anders in de boom staan, is daarbij volledig irrelevant.
 2. In een inhoudsopgave van een boek overzie je snel alle niveaus tegelijkertijd. Op een wiki kun je maar 1 niveau tegelijkertijd bekijken, en moet je klikken om een niveau hoger of lager te komen. Dit vereist een heel andere wijze van indeling
 3. In een boek kun je algemene informatie bovenaan kwijt die niet in een subhoofdstuk hoort. In een wiki bevat een categorie uitsluitend artikelen (en geen tekst), een artikel uitsluitend tekst (en geen artikelen).


In een boek zou je dus rustig kunnen schrijven:


HOOFDSTUK 5: Crew
(hier een algemeen verhaaltje over wat de crew is)
5.1 Admin
5.1.1 Jordy
(wie is Jordy en wat doet hij)
5.2 Moderators
(wat is een moderator)
5.2.1 kappeuter
(wie is kappeuter)
5.2.2 kos
(wie is kos)
5.3 Toevoegmods
(wat is een toevoegmod)
5.3.1 FisherKing
(wie is FisherKing)

etc.


Hartstikke duidelijk en overzichtelijk. In een wiki kun je die hele structuur wel binnen een artikel aanmaken (een verdeling in paragrafen en subparagrafen dus), maar niet in een categorie. Enerzijds omdat je maar 1 niveau tegelijkertijd ziet, anderzijds omdat je het algemene verhaaltje ook ergens kwijt moet. Bovenstaande indeling zou dus leiden tot:


Categorie:Crew


Subcategorieen in deze categorie:

A

M

T


Artikelen in deze categorie:

A

M

T


En als je dan vervolgens op bijvoorbeeld Moderator klikt:


Categorie:Moderator


Artikelen in deze categorie:

K

M


categorie:Crew


Dit betekent dus dat:

 • het overzicht volledig zoek is, hoe logisch deze zelfde indeling in een inhoudsopgave ook was
 • het feit dat er zowel categorieen Moderator, Admin en Toevoegmod als artikelen Moderator, Admin en Toevoegmod zijn hopeloos verwarrend werkt (te meer omdat deze niet meer bij elkaar staan, maar de wiki afzonderlijk de subcategorieen en de artikelen list)
 • er drie mogelijkheden zijn voor de plaatsing van bijvoorbeeld het artikel Moderator:
  1. in de categorie Crew
  2. in de categorie Moderator
  3. in allebei de categorieen (in bovenstaand voorbeeld gedaan)

Deze laatste keuze is in een inhoudsopgave helemaal niet van toepassing. Daar staat de tekst over Moderator gewoon direct onder de kop 'Moderator', met vlak daaronder de hoofdstukken binnen Moderator. Door je voorstel voor categorisatie als opsomming te presenteren zie je dit over het hoofd (dat was ook de fout die ik aanvankelijk maakte). De werkelijke situatie in de wiki is echter veel complexer, waardoor wat duidelijk lijkt in werkelijkheid helemaal niet duidelijk hoeft te zijn.

Conclusie van dit alles: we hadden beter een boek kunnen gaan schrijven :) - Queto Yurlunyur 7 nov 2005 20:55 (CET)

Je maakt me gek, zoals het hier staat snap ik er helemaal niks meer van. Delete de hele handel maar, ik geef het op dit nog te volgen... Laat mij maar stukkies schrijven en teksten redigeren/corrigeren. Daar ben ik tenminste goed in. Dustyfan 7 nov 2005 21:13 (CET)
Hè kom op, niet zo negatief over jezelf. Ik hecht waarde aan je mening, en zou graag met je willen overleggen welke indeling ook volgens jou duidelijk is. Uitleggen is niet mijn sterkste kant; ik verval al snel in lange wollige teksten die zoveel mogelijk algemeniseren in plaats van concretiseren, wat mensen ontmoedigt. Laat me nog één keer proberen kort de kern samen te vatten:
 • Toevoegen is een artikel; het bevat een definitie, een uitleg, een korte overview, en vervolgens een verzameling links naar artikelen die dieper op de verschillende aspecten ingaan. Wie dus het artikel Toevoegen leest en meer wil weten over bijvoorbeeld de plotomschrijving, navigeert verder via die links. Hier komt geen categorie aan te pas.
 • categorie:Toevoegen is een categorie. Een categorie is niet meer dan een alfabetische opsomming van alle artikelen die aan die categorie zijn toegevoegd. Desgewenst kan een categorie ook andere categorieen bevatten (subcategorieen); die worden dan apart alfabetisch opgesomt. Voor de code achter de wiki zelf zijn het artikel Toevoegen en de categorie:Toevoegen twee volledig losstaande dingen, ondanks dat ze dezelfde naam hebben.
 • Omdat voor mensen het artikel en de categorie wel iets met elkaar te maken hebben, voegen we vervolgens het artikel Toevoegen aan de categorie:Toevoegen toe. Onderaan het artikel Toevoegen staat dus nu categorie:Toevoegen, en in de opsomming onder categorie:Toevoegen staat onder de letter 'T' het artikel Toevoegen. Bij overleg over een indeling is het dus belangrijk om altijd duidelijk te maken of we het over het artikel Toevoegen of over de categorie:Toevoegen; die kunnen immers een heel verschillende plaats in de indeling innemen.
Is de uitleg tot zover duidelijk, of moet ik een paar demo-artikelen en -categorieen aanmaken om het wat makkelijker te illustreren? Als je deze vier basisprincipes eenmaal begrijpt (en ze zijn echt niet zo intuïtief), is het nog maar een kleine stap om dit op de door mij of jou voorgestelde indeling te gaan betrekken. - Queto Yurlunyur 7 nov 2005 21:52 (CET)
In ieder geval heb ik bewondering voor je engelengeduld :-D Ik ga deze uitleg uitprinten en naast mijn lijstje houden om eraan te sleuten. Dus een artikel kan ook makkelijk in twee (of meer) categoriën vallen? (meer lijkt me de helderheid overigens niet ten goede komen). Dustyfan 7 nov 2005 22:03 (CET)
Je kan een artikel in zoveel categorieen plaatsen als je maar wilt. Doordat je alleen bij het artikel zelf kunt zien aan hoeveel categorieen het is toegevoegd, en in een categorie niet ziet of het artikel ook nog in andere categorieen staat (zie punt 4), hoeft dat geen probleem voor de helderheid met zich mee te brengen. Wel denk ik dat als je nu met een voorstel komt waarin allerlei artikelen in vijf categorieen tegelijk staan, dat je teveel categorieen hebt aangemaakt in verhouding tot het aantal artikelen. Op een grote wiki met veel artikelen en veel categorieen zoals Wikipedia is vijf categorieen per artikel helemaal geen probleem. - Queto Yurlunyur 7 nov 2005 23:02 (CET)
Eindelijk klaar :) Maar wat ik niet snap: bij 'Toon bewerking' kreeg ik mooie lijntjes om de tabel, maar na het opslaan van de pagina waren die verdwenen. En ik had nog de handleiding over tabellen maken ernaast. Hoe kan dit nou?
Verder heb ik zo min mogelijk artikelen onder meerdere categoriën willen plaatsen, omdat aan een categorie toevoegen me makkelijker lijkt dan weghalen, omdat je dan eerder de kans loopt teveel weg te halen... Denk ik. Dustyfan 7 nov 2005 23:41 (CET)

Queto's vernieuwde opzet

Ik heb een nieuwe opzet gemaakt met daarin alle pagina's die eerst als 'weet nog niet' stonden opgesomd nu verwerkt in het diagram zelf. In plaats van twee hoofdcategorien ga ik nu uit van vier:

 • Functionaliteit (zichtbare opties die MovieMeter als site biedt; artikelen zijn bedoeld voor newbies)
 • Begrip (basale begrippen die nodig zijn om de artikelen in Functionaliteit te begrijpen; artikelen zijn bedoeld voor newbies)
 • Crew en regelgeving (de organisatorische structuur en de bestaand regels; artikelen zijn zowel bedoeld voor newbies als ter referentie)
 • Achtergrond (leuke weetjes voor mensen die wat meer willen weten)

Naast de platte opsomming heb ik ook Yekezzez' tabel van mijn idee aangepast, voor wie dat overzichtelijker vindt. Zie voor mijn doelstellingen bij deze opzet mijn reactie op Dustyfan hieronder, waarin ik de vergelijking met Wikipedia trek. Ik verwacht dat met deze opzet die doelstellingen te realiseren zijn. Hieraan verbonden zijn van mijn kant dus in feite drie vragen:

 1. Zijn jullie het eens met mijn doelstellingen?
 2. Indien ja, zijn jullie het met mij eens dat mijn opzet deze doelstellingen zal realiseren?
 3. Indien ja, is mijn opzet dan de beste manier om deze doelstellingen te realiseren?

Als het antwoord op vraag 1 'nee' is, heeft het verder geen nut om over vragen 2 en 3 te gaan discussieren, want dan zouden we volledig langs elkaar heen praten - Queto Yurlunyur 7 nov 2005 13:21 (CET)

Ik ben het er helemaal mee eens. Alleen bij Categorie:Crew_en_regelgeving hoort natuurlijk ook het artikel Crew, en het artikel gedragsregels bevat nu alleen de gedragsregels ten aanzien van de chat, maar daar moeten die van de site ook bij (of als Nettiquette of Bericht). Bovendien ben ik wel voor die allesverbindende Supercategorie om de bladerbaarheid te vergroten. Op http://en.wikipedia.org heet deze Categories en de Nederlandse: Alles. (Daar staan verder ook geen artikels in) Hier stel ik ook zo'n dergelijke naam voor of het eerst genoemde MovieMeter wat natuurlijk weer niet-MovieMeter gerelateerde onderwerpen uitsluit (bijv. IMDb of deze zou onder begrip kunnen afhankelijk van de inhoud). --Yekezzez 7 nov 2005 13:38 (CET)
Crew hoort natuurlijk ook onder categorie:Crew en regelgeving, ja; even over het hoofd gezien. Gedragsregels wou ik een gecombineerd artikel maken voor zowel regels op de site als regels op de chat.
Wat betreft een supercategorie. Er moet in mijn ogen ergens een overzicht komen van alle (hoofd)categorieen, maar ik weet niet of een supercategorie daar per se de beste oplossing voor is. Zo'n diagram als de Nederlandse Wikipedia heeft onder Alles vind ik zelf heel mooi (Heelal, Geschiedenis, Maatschappij, e.d.) Dat die pagina tevens een categorie is maken ze eigenlijk geen gebruik van; de eigenlijke categorie-indeling begint pas onder dat diagram, en voegt daar erg weinig aan toe. Zo'n diagram zou dus net zo goed in de vorm van een gewoon artikel kunnen, liefst iets dat in het linkermenu van MMW te vinden is. Waarom zouden we daar niet direct de hoofdpagina voor kunnen gebruiken? - Queto Yurlunyur 7 nov 2005 15:56
Dat kan, dat kan... Ziet er inderdaad wel goed uit. Dan zouden we Starbright Boy (?) kunnen vragen om die icoontjes te ontwerpen. De nieuwe voorpagina aldaar bevalt ook wel. --Yekezzez 7 nov 2005 16:35 (CET)
pjotr was het die de lay-out op MM had gemaakt. Maar het nadeel van die icoontjes is wel weer dat dat niet goed werkt bij heel weinig categorieen (in mijn opzet zijn er maar 4; de NL'se WP heeft er 9). Een 2x2-tabel kan natuurlijk ook (is tenminste weer vierkant), maar dat ziet er toch weer wat kaler en leger uit. Gaan we dan veel grotere iconen toepassen, komt er meer tekst naast (wat voor tekst dan?), of gaan we net als de Nl'se WP-voorpagina er nog kaders naast plaatsen?
Ik ben helemaal niet zo tevreden met de huidige voorpagina hier, dus een verandering in die richting lijkt me best wenselijk, maar voordat je iemand benadert om wat iconen te maken moet je dan wel nagedacht hebben over de opbouw/indeling van zo'n pagina. Maar dat kan wellicht beter op overleg:Hoofdpagina. - Queto Yurlunyur 7 nov 2005 20:55 (CET)
Kun je dan niet beter zoveel mogelijk dezelfde iconen gebruiken als op de site? Dat lijkt me voor de duidelijkheid beter en voor de conformiteit mooier. Dustyfan 7 nov 2005 23:44 (CET)

Queto's eerste opzet

(Oja, bovenaan. Even vergeten, sorry.) Fraude, Ban, Moderator, Gedragsregels en Wachtrij zou ik onder crew zetten. Die categorie kun je dan 'Moderators & Crew noemen'. Dustyfan 6 nov 2005 21:40 (CET)

Heb ik aan zitten denken, maar crew is nu geen categorie. Wil je dan een categorie:Crew naast categorie:Crewlid, Crewlid als subcategorie van Crew, of er samen 1 categorie van maken?
"Moderators & Crew" is dubbelop trouwens; een moderator is immers een type crewlid. Dan liever "Crew en regelgeving" ofzo. - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 22:01 (CET)
Niet helemaal dubbelop. Een mod is een crewlid, maar een crewlid is geen mod. En omdat die twee 'titels' zo ook op MM worden gebruikt, lijkt het me duidelijker om die categorie 'Moderators en Crew' te noemen. Crewlid is dan inderdaar een subcategorie, evenals moderators. Wat moet er onder crewlid komen te staan eigenlijk? Alleen een opsomming van alle crewleden, of nog meer? Wat? Dustyfan 6 nov 2005 22:11 (CET)
Ja, dat is eigenlijk een beetje verwarrend. Een crewlid kan zijn
 1. iemand die een ondertitel draagt op de site (8 personen)
 2. iemand met toevoegrechten (6 personen)
 3. iemand die toevoegrechten heeft maar geen moderator of admin is (3 personen)
Op de site worden deze drie betekenissen dwars door elkaar heen gebruikt, wat allemaal niet zo praktisch is. Op MMW is tot nu toe consequent betekenis 1 aangehouden (die de oude FAQ ook aanhield), en ik denk dat we dat moeten blijven doen. Bij het artikel crew kan wel enige uitleg worden geplaatst over deze verwarring, maar die verwarring moeten we niet over gaan nemen. Voor de personen zoals aangeduid met betekenis 2 kunnen we eventueel de term toevoegmod introduceren (zoals die vaak gebezigd wordt), maar aangezien dat in feite een contradictio in terminis is (een toevoegmod modereert immers niets), is dat ook niet ideaal.
En wat er onder crewlid moet komen te staan? Daar wou ik geen artikel van maken, alleen een categorie. Ik denk dat je die twee door elkaar haalt (de manier waarop ze op mijn lijstje door elkaar heen staan is ook wat misleidend). Crew is een artikel (dus een tekst met uitleg); categorie:Functionaliteit is een categorie: een kale opsomming van artikelen zonder tekst. Soms kan er zowel een artikel als een categorie zijn onder dezelfde naam (bijvoorbeeld Toevoegen en categorie:Toevoegen), maar dat hoeft niet. Ik wou dus Crew als artikel (het bestaande tekstje moet nog wel behoorlijk uitgebreid worden), en categorie:Crewlid als categorie. Als je daarnaast een categorie:Crew of categorie:Crew en regelgeving introduceert, is het de vraag 1) welke artikelen en categorien dat gaat bevatten en 2) hoe dat zich moet gaan verhouden tot categorie:Crewlid?
Het voornaamste doel van categorieen is dat ze de gebruiker een gemakkelijk overzicht geven van welke artikelen er allemaal zijn op MMW. Voor het vinden van specifieke artikelen is er immers de zoekbox (dan wil je niet door een hele structuur heenbladeren), voor verwijzingen in pagina's zijn er de interne links. De categorieen gebruik je dus alleen als je wat 'in de rondte' wilt bladeren.
Laat ik het even met Wikipedia vergelijken omdat daar de indelig al gemaakt is, en er bovendien wat meer artkelen zijn om in te delen. Stel dat je eens wilt kijken over welke films er op de Nederlandse Wikipedia staan: dan ga je natuurlijk naar de categorie Film: daar zie je meteen de wiki-indeling van categorie-pagina's: eerst een overzicht van subcategorieen, en daaronder een overzicht van artikelen die direct in de categorie zelf staan. Artikelen in de subcategorieen zie je dus niet direct (waarbij meteen alweer te zien is het artikel Linda Lovelace verkeerd is opgeborgen; dat had natuurlijk in de subcategorie Filmactrice moeten staan. Ook het naast elkaar staan van de subcategorieen Acteur en Filmacteur werkt op mij erg verwarrend)
Voor een overzicht van films klik je dan vervolgens verder op bijvoorbeeld Film naar genre, om vanaf daar op bijvoorbeeld Komische film uit te komen: dat is nou een voorbeeld van een prima categorie-indeling, een handig, bladerbaar overzicht van bij elkaar horende artikelen. Let er ook op dat 'Romantische komedie' een subcategorie van zowel 'Komische film' als 'Romantische film' is (al doet het feit dat ze vervolgens 'Romantische komedie' tot twee keer toe een subcategorie van zichzelf hebben gemaakt weer wat afbreuk aan de kwaliteit van hun indeling).
Een voorbeeld van hoe het niet moet is Regisseur naar nationaliteit: de meeste subcategorien die je daar aanklikt leiden maar tot 1 of 2 regisseurs (alleen Nederlands regisseur bevat een redelijk aantal artikelen), zo schiet het natuurlijk niet op als je wilt weten over welke regisseurs je iets kunt lezen op Wikipedia. Tuurlijk is het niet fout om Alejandro Amenábar op te bergen onder Chileens regisseur, maar je hebt niets aan een categorie met 1 artikel. Hadden al die regisseurs dan niet bij elkaar gegooid kunnen worden in één grote categorie Regisseur?
(overigens is er wel een categorie Regisseur op Wikipedia, waarin nog eens 10 extra regisseurs staan die niet onder de subcategorieen opgeborgen zijn; zo schiet het natuurlijk helemaal niet op...).
Wat ik probeer te zeggen is het volgende: een categorie zou het makkelijk moeten maken om te bladeren door een wiki; dat je gemakkelijk kunt zien welke artikelen er allemaal zijn op een bepaald terrein. Om 'bladerbaar' te zijn, moet het aantal artikelen in een categorie wel enigszins gereguleerd worden. Als er teveel artikelen in een categorie staan, wordt het een ellenlange alfabetische opsomming waarin je niets terug kunt vinden: dan moet je dus subcategorieen aan gaan maken. Omgekeerd moet je ook geen rijen subcategorieen aan gaan maken met elk maar 1 of 2 artikelen erin, want dan klik je je het ongans, en wordt je snel ontmoedigd om op deze manier door de wiki te bladeren. (nogmaals, als je een specifiek artikel zoekt - bijvoorbeeld Luchino Visconti - dan typ je die naam wel direct in in de zoekbox; de categorieen zijn er alleen om rond te kijken over welke regisseurs er zoal artikelen zijn).
Als je dus een Wikipedia hebt met maar vijf artikelen over regisseurs, gooi je die gewoon bij elkaar in één en dezelfde categorie; hartstikke overzichtelijk. Maar heb je een Wikipedia met vijfhonderd regisseursartikelen, danwordt een indeling in subcategorieen wel nuttig (en land van herkomst is dan een logische keuze voor die subindeling). Zo ook bij ons op MMW: als er nou 100 crewleden waren geweest, dan viel er wat voor te zeggen om een indeling in subcategorien te gaan maken naar bevoegdheden, maar in ons geval gaat het over 8 man! Die kunnen toch wel bij elkaar in dezelfde categorie?
Idem voor forumtopics; als er maar over een paar artikelen over topics zijn, volstaat een centrale categorie:Forumtopic prima, maar zodra er over 60 of 70 topics artikelen zijn gemaakt hier, wordt het de moeite waard om een indeling te gaan maken in subcategorieen met elk een bepaald type forumtopics. Dat hoeven we dus ook niet nu alvast te doen omdat iemand de intentie heeft om veel artikelen over topics te gaan schrijven; dat kan makkelijk later nog als die artikelen er eenmaal zijn. Zodra je hoofd-'boom' staat is het in een later stadium verder onderverdelen van categorieen makkelijk zat.
In het algemeen denk ik dat 5 artikelen toch wel het minimum aantal artikelen is om een eigen categorie te rechtvaardigen; boven de 50 artikelen wordt een onderverdeling in subcategorien interessant, boven de 100 absoluut noodzakelijk (er is dus wel een zeker grijs gebied). Maar dat zijn natuurlijk allemaal maar ruwe schattingen; het hangt ook heel erg van het specifieke geval af. Over dat soort dingen kunnen we het ook later nog wel hebben. Ik hoop in ieder geval dat ik wat duidelijkheid heb verschaft over wat categorieen nu precies zijn, en hoe ze - in mijn ogen - zouden moeten functioneren. - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 23:31 (CET)
Ik begrijp jullie bedoeling hiermee (denk ik) maar ik begrijp jullie indelingen niet. In mijn ogen staat alles door elkaar. Vandaar dat ik zelf even heb nagedacht over een opzet van een structuur. Daarbij heb ik -voor zover mogelijk- de termen en indeling proberen te handhaven, die ook op de site te vinden zijn. Dustyfan 7 nov 2005 17:04 (CET)

Forum

Misschien is hier ruimte voor steeds terugkerende en zich herhalende discussies, zoals over het verwijderen van gebruikers die lang niet komen en dergelijk geneuzel? Dustyfan 6 nov 2005 19:18 (CET)

(nieuwe onderwerpen bovenaan tegenwoordig DF)
Daar zijn op het moment nog geen artikelen over, dus hoeven we - lijkt me - daar ook nog geen categorie voor aan te maken. Ik had zelf een categorie:Forumtopic voor ogen, waar alle forumtopics zelf onder kunnen; dat soort discussies kunnen daar voorzover ze een topic an sich zijn. Ik weet ook niet in hoeverre dat soort dicussies helemaal een eigen artikel verdienen; wellicht kunnen ze beter als paragrafen onder Opmerkingen Site? (voorzover ze daar besproken zijn) Hangt er heel erg vanaf hoeveel tekst er komt en hoe overzichtelijk dat allemaal wordt; tegen die tijd kunnen we daar nog wel nadere beslissingen over nemen. - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 21:33 (CET)

Categorieen met heel weinig items

Als je categorieen gaat aanmaken met heel weinig items erin (admin, moderator, poster), wordt het er eerder onoverzichtelijker door denk ik. 'Forum' en 'filmgame' kan weer wel, want daar zal binnenkort wel meer bijkomen. De categorie 'Stemmen' twijfel ik nogal over; wordt ook niet veel meer dan dit, toch? Toplijsten kunnen evt. wel weer als directe subcategorie van Functionaliteit. - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 17:53 (CET)

Poster (Bewerken van posters) dient naar mijn mening een eigen categorie, omdat dit niet direct (wel indirect) te maken heeft met het toevoegen. Als je naar de toekomst kijkt kunnen daar Gebruik van The Gimp, Gebruik van Irfanview etc. bijkomen
Over de crew vind ik dat het direct duidelijk voor een buitenstaander mag zijn wie de moderators op MovieMeter zijn. Dat het daardoor een kleine categorie is neem ik op de koop toe. --Yekezzez 6 nov 2005 18:30 (CET)
Dat ziet de buitenstaander heel snel in het artikel Crew zelf. De categorieen zijn om de 'bladerbaarheid' van MMW te vergroten, niet om alle artikelen helemaal op te delen in 100% correcte omschrijvingen. Een subsubcategorie over posters kan altijd nog als er meer artikelen daarover zijn. Voorlopig kan gebruik van Photoshop m.i. prima onder categorie:Toevoegen. Ben sowieso niet zo enthousiast over subsubcategorieen in een project op deze schaal trouwens; dan heb je al drie klikken nodig om bij je artikel te komen. - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 21:33 (CET)

Prijsvraag

Is de prijsvraag niet eigenlijk een functionaliteit? - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 17:53 (CET)

Definieer functionaliteit (en achtergrond). --Yekezzez 6 nov 2005 18:30 (CET)

Gast/gebruiker

Zijn toch vrij basale dingen; niet direct 'achtergrond'. Eventueel kan het onder 'begrippen' gerangschikt worden, maar Gebruiker ligt eigenlijk heel dicht bij de Functionaliteiten is mijn idee (in welke categorie het artikel nu ook staat). - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 17:53 (CET)

Gast: eens. Gebruiker vond ik ook lastig te schikken. --Yekezzez 6 nov 2005 18:30 (CET)

Categorie 'MovieMeter'

Vind een super-categorie 'MovieMeter' niet zo nuttig eigenlijk. Alle artikelen op MMW gaan toch over MovieMeter? De daar vermelde onderwerpen kunnen wel over de subcategorien verdeeld worden lijkt me. MusicMeter als item in de categorie MovieMeter komt ook wat vreemd op mij over. - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 17:53 (CET)

De supercategorie had ik gemaakt omdat ik een aantal artikelen niet direct kon plaatsen. Natuurlijk hoort deze leeg te zijn. --Yekezzez 6 nov 2005 18:30 (CET)

MovieMeter-chatkanaal

Moviemeter chatkanaal staat er twee keer in. Bij achtergrond en bij Chat. Dustyfan 6 nov 2005 16:07 (CET)

Klopt, maar twee categoriëen is geen probleem. Moviemeter chatkanaal hoort bij Achtergrond, maar is ook onderdeel van de groep Chat. --Yekezzez 6 nov 2005 16:17 (CET)
Als de horizontale as betekent dat de categorieen meer naar rechts subcategorieen zijn van wat daar links van staat (dus dat Chat een subcategorie is van Achtergrond), moet een item natuurlijk niet zowel in de hoofd- als in de subcategorie staan. In meerdere parallelle categorieen kan weer wel: zou MovieMeter-chatkanaal bijvoorbeeld niet tegelijkertijd onder Functionaliteiten vallen? - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 17:53 (CET)
Klopt eigenlijk wel (MM-Chat onder functionaliteit) Zou je misschien een opzetje kunnen maken met hoe jij de categorisatie ziet/wil zien? Ik wilde bij mijn model niet direct op de details (die kunnen gewoon gewijzigd worden) in gaan, maar de structuur zal eerst moeten worden vastgelegd. --Yekezzez 6 nov 2005 18:30 (CET)
Heb mijn opzetje in het artikel eronder gezet (in een platte opsomming, vond ik wat makkelijker). - Queto Yurlunyur 6 nov 2005 21:33 (CET)

Doelstelling

Mooi overzichtelijk dit schema. Maar wat wil je ermee doen? Dient het als vervanging van wat er nu op de hoofdpagina staat of is dit een werkschema of... ? Dustyfan 6 nov 2005 15:03 (CET)

Een werkschema, absoluut niet ter vervanging van de hoofdpagina --Yekezzez 6 nov 2005 15:28 (CET)