Criteria voor toevoegbaarheid

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De criteria voor toevoegbaarheid zijn de eisen waaraan een film zelf moet voldoen om te worden toegevoegd aan MovieMeter, niet de eisen waaraan de toevoeging moet voldoen (plotomschrijving, goed plaatje, etcetera); informatie daarover is te vinden in de richtlijnen bij het toevoegen.

Films

Toevoegbaar zijn films die voldoen aan een van de volgende distributie-eisen:

bioscoop

Films die een serieuze bioscooprelease hebben gehad. Geen eenmalige/incidentele vertoningen in enkele theaters (amateurfilms).

dvd (/dvd-r)

Films die niet eerst in de bioscoop of op tv komen, maar meteen op dvd verschijnen, ook wel straight-to-video films genoemd (V) aanduiding op IMDb.
De film is op video uitgebracht en algemeen in winkels (fysiek of online) beschikbaar. Beschikbaarheid via een enkele website volstaat niet. Bij uitzondering worden films die slechts in één webshop te koop zijn toegelaten, indien deze in een bepaalde niche zitten en een beperkte release hebben. Uiteraard geen amateurfilms en geen (Facebook)pagina van de filmmaker zelf.
Uitgezonderd van toevoeging zijn straight-to-video erotiek, erotische films gemaakt voor kabelstations en films die slechts als bonusmateriaal toegevoegd zijn aan een video (o.m. featurettes en making of's).

televisie

Films die voor tv zijn gemaakt (TV) aanduiding op imdb Uitgezonderd van toevoeging zijn regionale tv-producties (tenzij uitgezonden door publieke omroep of dvd-release)

filmfestival

Films die minimaal op één filmfestival hebben gedraaid.

video on demand en betaalzenders

Films en miniseries die te zien zijn op VOD diensten (/betaalzenders).
(*) Films op YouTube en Vimeo zijn toevoegbaar wanneer die door de filmdistributeur of filmmaatschappij op YouTube (/Vimeo) zijn gezet. Indien het door de regisseur zelf is geupload, dan is dat mogelijk als er een reguliere filmmaatschappij / producent achter zit.


Voldoet de filmrelease niet aan een van bovenstaande distributie-eisen, dan wordt de film als amateurfilm beschouwd en komt de film niet in aanmerking voor plaatsing op de site. Belangrijk: indien een film niet op IMDb staat, svp meer dan 1 bron bijvoegen waaruit de release van de film blijkt (bios, dvd, tv, festivals of VOD).

Korte films

Korte films zijn toevoegbaar op MM indien ze voldoen aan de hierboven genoemde distributie-eisen.
Ook korte tekenfilms die als tv-special of tv-movie worden aangeduid op IMDb zijn, al dan niet in een reeks, elk los toevoegbaar. Bij zo'n reeks moet het dan wel per film om een op zichzelf staand plot gaan en geen films betreffen die elkaar opvolgen met een doorlopend verhaal. Uitgesloten van toevoeging zijn homevideo's en videoclips.

VR-films

VR-films die zijn vertoond op een filmfestival zijn toevoegbaar.

Miniseries

Een miniserie oogt als een lange speelfilm die in delen is opgeknipt.

 • afgesloten verhaal (al dan niet met open einde)
 • niet uitgespreid over meerdere seizoenen
 • maximaal 7 delen
 • Miniseries met een vervolg mogen toegevoegd worden, mits er drie jaar tussen de afzonderlijke series zit.
 • Miniseries die het vervolg zijn op een tv-serie mogen niet worden toegevoegd.
 • Series die in de bioscoop hebben gedraaid met een serieuze bioscooprelease worden sowieso op de site toegestaan.

Onder serieuze bioscooprelease wordt verstaan: minimaal twee landen, of in Nederland (/België) S.v.p. bronnen bijvoegen waaruit release blijkt.


Filmreeks / serie tv-films

(per deel toevoegbaar)

 • ieder deel is een op zichzelf staande film van minimaal 30 minunten.
 • de reeks heeft maximaal vijf delen (bij meer dan vijf delen is toevoeging slechts mogelijk bij een enkele uitzondering).
 • detective en krimi reeksen zijn uitgesloten van toevoeging.
 • volledige reeksen zijn toevoegbaar indien plot EN hoofdpersonages per deel verschillen en de verhalen niets met elkaar te maken hebben. Let op: hieronder vallen geen tv-series. Het gaat hier nadrukkelijk om films, geen losse afleveringen van een tv-serie. (zoals The Alfred Hitchcock Hour en Alfred Hitchcock Presents)


Filmreeksen met bioscooprelease

Voorbeelden: Lord of the Rings trilogie, Harry Potter films etc.
Criteria:

 • De reeks heeft een serieuze bioscooprelease gehad.
 • Bioscooprelease in minimaal twee landen, of in Nederland (/België). S.v.p. bronnen bijvoegen waaruit release blijkt.


Serie TV-films

Criteria:

 • Ieder deel is een op zichzelf staande film van minimaal 30 minuten.
 • De reeks heeft maximaal vijf delen.
 • Detective en krimi reeksen zijn uitgesloten van toevoeging.


Reeksen als Masters of Horror

Criteria:

 • Plot EN hoofdpersonages verschillen per deel en de verhalen hebben niets met elkaar te maken.
 • De reeks wordt expliciet gepresenteerd als een reeks films, en niet als afleveringen van een serie.
 • Nieuwe gevallen van dergelijke reeksen zijn op dit moment niet langer toevoegbaar. De titels die al zijn toegevoegd blijven op de site staan.

Straight-to-video (V) filmreeksen

 • Dergelijke reeksen zijn volledig toevoegbaar.

Omnibussen

Een omnibus is een korte filmproject dat bestaat uit een verzameling korte films die speciaal voor dit project zijn gemaakt.


Serials

Een voor de bioscoop bedoelde serie (vaak bestaande uit meer dan 10 delen), die populair waren in de jaren '40 en '50 van de vorige eeuw. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de [Superman] serial en de [Batman] serial.


Documentaires

Documentaires zijn toevoegbaar indien ze aan een (of meer) van bovenstaande distributie-eisen voldoen. Er gelden echter een aantal beperkingen. De volgende documentaires zijn niet danwel bij uitzondering en alleen onder strikte hieronder beschreven voorwaarden toevoegbaar:

 • Straight-to-video documentaires (rechtstreekse release op dvd / blu-ray) zijn niet toevoegbaar. Straight-to-video docu's die op de Nederlandse en/of Belgische publieke omroep (in Vlaanderen openbare omroep) worden vertoond, kunnen wel worden toegevoegd (uitgezonderd lokale zenders). Ook straight-to-video docu's die beschikbaar zijn op één van de VOD-diensten zijn toevoegbaar. Voor YouTube en Vimeo geldt; films op YouTube en Vimeo zijn toevoegbaar wanneer die door de filmdistributeur of filmmaatschappij op YouTube (/Vimeo) zijn gezet. Indien het door de regisseur zelf is geupload, dan is dat mogelijk als er een reguliere filmmaatschappij / producent achter zit. Let op; pure concertregistraties zijn hierbij uitgezonderd van toevoeging en films van weinig documentaire aard kunnen worden geweigerd.
 • Discovery, History en National Geographic documentaires zijn in principe niet toevoegbaar. Ze zijn wel toevoegbaar indien deze documentaires een serieuze bioscooprelease (BE + NL) hebben gehad en/of op een publieke omroep vertoond zijn, of op één of enkele van de volgende VOD-diensten te zien zijn: Netflix, HBO, iTunes, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, Ziggo On Demand, Ziggo MyPrime, Videoland, YouTube Premium. Let op; pure concertregistraties zijn hierbij uitgezonderd van toevoeging en films van weinig documentaire aard kunnen worden geweigerd.
 • Docureeksen die het karakter hebben van een tv-serie en opeenvolgende docureeksen die meerdere seizoenen lopen, al dan niet onder een andere naam, zijn ook niet toevoegbaar. Wanneer die duidelijk afgeleiden zijn van de oorspronkelijke reeks. Bijvoorbeeld reeksen onder het BBC Earth label. Als het onderdeel is van een serie vergelijkbaar met Uur van de Wolf, 2doc e.d. in Nederland, is het wél toegestaan. De documentaires mogen dan niets met elkaar te maken hebben en staan op zichzelf.
 • Reportages zijn ook niet toevoegbaar - meestal uitgezonden als onderdeel van een programma (Netwerk, Zembla, Reporter, etc.)

Niet toevoegbaar

 • Tv-series en pilots van tv-series. Pilots die breed uitgebracht worden in de bioscoop mogen bij uitzondering worden toegevoegd. Ook pilots die niet hebben geleid tot een serie mogen worden toegevoegd, die worden beschouwd als op zichzelf staande film.
 • Compilaties van eerder uitgebracht materiaal. Hierbij maakt het niet uit of dat eerder uitgebrachte materiaal afzonderlijk wel of niet toevoegbaar was; ook compilaties van korte films vallen dus onder deze beperking. Uitzonderingen hierop zijn titels die door een dusdanig creatieve en ingrijpende bewerking geheel nieuwe films opleveren. Ook compilatiefilms die nadrukkelijk als film worden uitgebracht (De Film / The Movie) en die landelijke release krijgen kunnen bij uitzondering worden toegevoegd.
 • Porno wordt niet toegestaan. Erotiek ook niet, tenzij het een historisch belangrijke film of cult betreft. Wat cult betreft; alleen films die in de database van The Grindhouse Cinema Database vermeld worden mogen op de site. Ook toegestaan zijn films die vertoond zijn op een publieke tv-zender of gedraaid hebben op de hierboven vermelde filmfestivals. Films waar later erotiek of porno aan is toegevoegd zijn niet toevoegbaar, evenals films waar tegelijkertijd een pornovariant van is opgenomen.
 • Concertregistraties, theaterregistraties (toneelstukken, musicals, one-man-shows, stand-up performances, etcetera). Mbt concertregistraties: Concertfilms zijn toevoegbaar als de desbetreffende film een bioscooprelease in Nederland of België heeft gehad.
 • Reportages - meestal uitgezonden als onderdeel van een programma (Netwerk, Zembla, Reporter, etc.)
 • Machinima: (een samenvoeging van machine en cinema) is een filmgenre waar men vrijwel uitsluitend gebruik maakt van een computerspel. De film wordt hierbij binnenin het spel opgenomen. Derhalve beschouwen we dit soort creaties hier op MovieMeter niet als films.
 • IMAX only producties mogen niet worden toegevoegd wegens een te beperkte distributie. IMAX films die op dvd of blu-ray of op VOD (zie VOD) zijn uitgebracht kunnen wel worden toegevoegd.


Overleg bij twijfel eerst met een crewlid of de film (of miniserie/filmreeks) die je wilt toevoegen aan de criteria voldoet.