Alternatieve titels

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Alternatieve titels zijn alle titels waaronder een film bekend is, anders dan de primaire titel. Deze zorgen ervoor dat films met een minder bekende primaire titel (zoals bij Koreaanse of Japanse films) toch goed herkenbaar zijn voor de gebruikers van de site, en tevens leveren ze extra zoektermen voor een zoekopdracht, opdat mensen die een film alleen onder een minder gangbare titel kennen bij een zoekopdracht toch op de juiste pagina terechtkomen. Dat wil echter niet zeggen dat wij, zoals IMDb (en dan met name hun Alternate Titles Database) alle mogelijke titels van alle mogelijke herkomsten gaan vermelden: alleen in Nederland en Vlaanderen gangbare titels hoeven bij het toevoegen onder de alternatieve titels worden ingevoerd.

Dit behelst de volgende typen alternatieve titels:

  • Titels waaronder een film in Nederland of Vlaanderen in de bioscoop is uitgebracht, op video is uitgebracht, of op televisie is uitgezonden (of in televisiegidsen is aangekondigd)
  • Alternatieve Engelstalige titels die internationaal (in meerdere landen) voor de betreffende film gebruikt wordt, danwel VS / VK titel.
  • Alternatieve spellingen van de primaire titel (bijvoorbeeld 12 Monkeys naast Twelve Monkeys)
  • Engelstalige titels waaronder niet-Engelstalige films in Nederland of Vlaanderen 'algemeen bekend' zijn
  • 'Complete titles' zoals vermeld op IMDb (zoals Stephen King's It), voorzover in algemeen gebruik
  • Oorspronkelijke titels in het oorspronkelijke alfabet bij titels waarbij de primaire titel een transliteratie is. Dit echter uitsluitend voor Griekse, Russische, Hebreeuwse en Arabische alfabetten; andere alfabetten worden bij een meerderheid van de gebruikers onjuist weergegeven

Van IMDb moet dus niet worden overgenomen:

  • Werktitels
  • Vertaalde titels naar diverse talen, ook niet als dat talen zijn van co-producerende landen
  • 'Promotional abbreviations'

Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de eerdergenoemde positieve lijst voorrang heeft op laatstgenoemde negatieve lijst: als dus een Amerikaanse film in Nederland op tv komt onder wat oorspronkelijk de werktitel was (bijvoorbeeld Lethal Attraction voor Heathers), dient deze titel toch als alternatieve titel op MovieMeter vermeld te worden.

Opmaak van de alternatieve titels

Bij films met meerdere alternatieve titels moet ook op de onderlinge volgorde worden gelet. De eerste alternatieve titel verschijnt namelijk in lijsten zoals toplijsten, stemoverzichten en updates, dus dit moet de meest herkenbare (gangbare) van de alternatieve titels zijn. Minder gangbare titels komen daar dan achteraan; hun onderlinge volgorde is verder niet relevant. Bij bijvoorbeeld de film Mia Aioniotita kai Mia Mera, is de eerste primaire titel dus Eternity and a Day (de titel waaronder de meeste gebruikers deze film zullen kennen), terwijl Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα (de oorspronkelijke titel in het oorspronkelijk alfabet, niet leesbaarder dan de primaire titel) achteraan komt.

In tegenstelling tot de primaire titel worden bij de alternatieve titels geen aanvangslidwoorden naar achteraan de titel verplaatst. Omdat IMDb dit wel doet, is het voor de toevoeger dus noodzaak bij het kopiëren van een dergelijke titel handmatig het lidwoord weer vooraan de titel te zetten. In de regel is dat erg makkelijk te herkenen, ook voor talen die men niet beheerst. De andere regels voor opmaak van de primaire titel zijn hier wel onverminderd van toepassing, waarvan met name de hoofdlettering relevant is: in titels uit elke taal krijgen bijna alle woorden een hoofdletter. Dit geldt dus ook voor Russische en Griekse titels in hun oorspronkelijke alfabet (ontbrekende hoofdletters zijn eventueel te kopiëren van een Wikipedia-artikel over dat alfabet, zoals hier en hier).

Verder moet in dit verband nog opgemerkt worden dat IMDb soms Russische titels volledig fout weergeeft (dat heeft ermee te maken dat IMDb expliciet voorschrijft dat Russische titels in KOI8-R moeten worden ingevoerd, terwijl sommige toevoegers ten onrechte het veel gangbaardere ISO-8859-5 of Unicode gebruiken, waar de engine achter IMDb niet mee om kan gaan). Dit leidt dan tot incorrecte titels als 72 лЕРПЮ. Dit soort foutieve titels zijn echter eenvoudig te herkennen, omdat ze bestaan uit één kleine letter en verder hoofdletters in plaats van andersom. Het is niet goed mogelijk om vanuit deze incorrecte weergave de juiste spelling af te leiden, het beste kan deze IMDb-informatie genegeerd worden (en de juiste titel op een andere wijze gezocht).