Overleg sjabloon:Dp

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Vind 'doorverwijspagina' maar een lelijke term eigenlijk. En hebben we dat eigenljk wel nodig voor Account; dat woord heeft toch maar 1 betekenis? Kunnen we dat niet gewoon definieren en dan in het zinsverband links naar inloggen en inschrijven verwerken ofzo? Zal eens nadenken over een formulering. Queto Yurlunyur 13 sep 2005 18:23 (CEST)


Ik heb er zelf ook over nagedacht en ik kan me voorstellen dat je om een tweetal redenen naar account zoekt.

Ten eerste je account bewerken (je huidige instellingen veranderen) Dat wil dus zeggen dat je bij het profiel terecht komt. Bovendien vind ik profiel een mooiere term dan account. Wel vind ik dat profiel verder uitgewerkt mag worden.

Daarnaast kan iemand zich afvragen hoe hij een account aanmaakt oftewel 'je inschrijven'. Twee verschillende dingen. Bij het definiëren van account zou je dus vrijwel dezelfde tekst krijgen als bij profiel.

Een doorverwijspagina is inderdaad niet mooi, maar ik vond het een goede tijdelijke oplossing. Onder in het sjabloon staat immers ook de tekst met het verzoek om het rechtstreek door te linken naar de juiste term zoals die in het betreffende zinsverband past. Wellicht is het een idee om de term account helemaal te mijden of 'account' per definitie door te linken naar 'profiel'. Denk er maar eens over na. -- Yekezzez


Een account en een profiel zijn in mijn ogen toch echt twee heel verschillende dingen: een account is een inschrijving (dat wat iedere gebruiker per definitie heeft), een profiel de verzameling van instellingen en gegevens. Account kan een heel kort artikel zijn, met alleen een definitie en in die tekst enkele links verwerkt; Profiel wordt dan een uitvoerige beschrijving van alle mogelijkheden en instellingen die die pagina biedt.

Vermijden van het hele begrip 'account' is in principe mogelijk, maar levert elders weer andere problemen op. Het begrip gedefinieerd hebben maakt het weer makkelijker andere definities hieraan te koppelen ("Inschrijven is het aanmaken van een nieuw account", "Een ban is een blokkade op een account", etc.). Wel moet dat dan, om consequent te zijn, ook in de definitie van gebruiker verwerkt worden, maar dat artikel moet wellicht sowieso herschreven worden. - Queto Yurlunyur 13 sep 2005 21:40 (CEST)


Bij mijn zoektocht naar de definitie van account kom ik niet verder dan dat dit een combinatie is van een gebruikersnaam en wachtwoord. Met andere woorden de gegevens die je als gebruiker nodig hebt om in te loggen/schrijven. Een juiste/passende definitie vinden die op MovieMeter slaat vind ik lastig. Dat laat ik dan liever aan jou over.

Op engelse sites vind je naast 'Preferences' en 'Settings' ook vaak 'My Account' om je instellingen te veranderen. Vandaar misschien mijn verwarring (als het begrip in de loop van de jaren niet al gewoon verbreed is).

Natuurlijk moeten de meeste artikelen herschreven worden. Ze zijn vaak letterlijk danwel met kleine wijzigingen overgenomen uit de FAQ (dat slechts een summiere beschrijving gaf).

Met betrekking tot de mogelijkheden van Wiki moet ik nog veel leren. ;) Ik ben pas net begonnen, maar dat is een ander verhaal. -- Yekezzez


Ik heb eens wat rondgekeken hoe men account zoal definieert, maar wat ik ervan zie wordt dit vooral beschouwd als een variant op de term gebruiker (gebruiker is volledig synoniem met wie een account heeft), waarbij het onderscheid tussen de woorden eigenlijk uitsluitend van het zinsverband afhangt. De Engelse wikipedia linkt de term zelfs volledig door. Daarom ben ik tot de conclusie gekomen dat het bij nader inzien waarschijnlijk het beste is om het onderscheid tussen account en gebruiker op MMW niet te maken, en hier een directe redirect van te maken. Op gebruiker heb ik vervolgens een opsomming gemaakt van alle mogelijkheden die een gebruiker heeft, waaronder een verwijzing naar profiel. Daar moet dan (in een later stadium) een nadere beschrijving van alle instellingen komen.

Dat op Engelstalige sites soms de link 'My Account' voorkomt, die zoveel betekent als 'Profiel' op MM is inderdaad waar, maar dat moet dan als verkorting worden gezien van 'Settings of my account' of iets in die richting. Op MM wordt deze term niet als zodanig gebruikt, dus zo heel waarschijnlijk is het niet dat iemand op MMW acount in een zoekbox zou intypen om te weten te komen hoe hij zijn profiel instelt (en mocht hij dat doen, dan treft hij op gebruiker natuurlijk in de opsomming wel weer een link aan). Ook in het zinsverband in andere artikelen lijkt mij de term 'account' met de betekenis profiel niet voor te komen. Daarom kunnen we denk ik volstaan met directe redirect naar gebruiker in plaats van een doorverwijspagina (lelijk foute vertaling is dat toch) naar gebruiker en profiel. - Queto Yurlunyur 2 okt 2005 00:17 (CEST)