MovieMeterWiki:Overlegpagina's

Uit MovieMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De overlegpagina's zijn bedoeld om te discussiëren over de inhoud van artikelen op MovieMeterWiki. Voor elke pagina op MMW (niet alleen artikelen, maar ook afbeeldingen, meta-pagina's en gebruikers) is er een overlegpagina, die te bereiken is door op 'overleg' te klikken bovenaan een pagina. Als hier nog geen artikelen staan, kom je direct in een tekstveld waarin je je opmerking kunt gaan typen. Voor een goed verloop van de discussie is het belangrijk om je bericht te ondertekenen met je naam, en bij voorkeur ook de datum van schrijven, opdat de discussie ook maanden later nog door anderen te volgen is. Als je ingelogd bent op MovieMeterWiki (wat, voor alle duidelijkheid, niets te maken heeft met inschrijven of inloggen op MovieMeter), kun je gemakkelijk gebruikersnaam, datum en tijd onder je bericht plaatsen door vier tildes (~~~~) te typen.

Als er al opmerkingen over een artikel zijn gemaakt, krijg je deze eerst te zien zodra je op 'overleg' klikt. Om jouw opmerking toe te voegen, moet je dan nog eens op 'bewerk' klikken, waarna de volledige inhoud van de bestaande overlegpagina in een tekstveld wordt geplaatst. Gooi de bestaande berichten niet weg, maar plaats jouw opmerking erbij. Als jouw opmerking over een volledig ander aspect van het artikel dan de bestaande opmerkingen, plaats je je nieuwe opmerking helemaal bovenaan, en zet daaronder een horizontale streep (type daarvoor ----).

Staat de opmerking die je wilt maken echter niet volledig los van de bestaande opmerking(en), maar is het een reactie daarop, plaats dan je opmerking direct eronder, en spring een keer in (met :) om je te onderscheiden van de vorige gebruiker. Reageer je op een bericht dat al een reactie was op een ander bericht en dus al ingesprongen was, dan spring je gewoon twee keer in (met ::). Het is van het grootste belang om deze opmaak, van horizontale lijnen en inspringen, voortdurend aan te houden, opdat discussies ook voor anderen leesbaar blijven, en het ook maanden later (als er misschien al heel andere aspecten van dezelfde pagina bediscussieerd zijn) nog navolgbaar is wat nu een reactie waarop is.

Voorbeeld

(bericht van gebruiker3) - ~~~~
 
 :(reactie van gebruiker2 op gebruiker3) - ~~~~
 
 ----
 
 (bericht van gebruiker1) - ~~~~
 
 :(reactie van gebruiker2 op bericht van gebruiker1) - ~~~~
 
 ::(reactie van gebruiker1 op reactie van gebruiker2) - ~~~~
 
 :(reactie van gebruiker3 op bericht van gebruiker1) - ~~~~

Dit zou het volgende resultaat geven:

(bericht van gebruiker3) - gebruiker3 2 okt 2005 17:37 (CEST)

(bericht van gebruiker2 op gebruiker3) - gebruiker2 3 okt 2005 08:22 (CEST)

(bericht van gebruiker1) - gebruiker1 8 sep 2005 22:04 (CEST)

(reactie van gebruiker2 op bericht van gebruiker1) - gebruiker2 8 sep 2005 23:38 (CEST)
(reactie van gebruiker1 op reactie van gebruiker2) - gebruiker1 10 sep 2005 09:26 (CEST)
(reactie van gebruiker3 op bericht van gebruiker1) - gebruiker3 9 sep 2005 13:12 (CEST)


noot: in werkelijkheid wordt bij het opslaan van de pagina door gebruiker1 de code ~~~~ omgezet in een vaste tekst met de gebruikersnaam en datum en tijd. Als gebruiker2 dus de overlegpagina gaat bewerken om zijn opmerking te schrijven, treft hij daar dus niet de vier tildes aan, maar een 'normale' tekst, omdat anders bij het opslaan van dit bericht de vier tildes van het bericht van gebruiker1 geïnterpreteerd zouden als de ondertekening van gebruiker2. Dit voorbeeld hier dient echter slechts ter demonstratie.

Zie ook